Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

З гордістю повідомляюємо, що Палата податкових консультантів кропіткою роботою та командними зусиллями завершила грант ICAP Єднання.
Безмежно вдячні за можливість працювати над таким цікавим проектом.
Далі тільки більше.

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

Надходження екологічного податку та використання коштів на фінансування природоохоронних заходів на прикладі Луганської області

Екологічні виклики сьогодення потребують великої уваги і відповідних дій від держави, спрямованих на зниження шкоди, що надається зовнішньому середовищу, з одночасною підтримкою сталому економічному зростанню. Держава має у своєму розпорядженні значну кількість інструментів, важливим з яких є екологічні податки.

Згідно чинного Податкового кодексу України екологічний податок – є "загальнодержавним обов'язковим платежем, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року". Важливість впровадження саме такого податку полягає в тому, що ці платежі забезпечують прозорість діяльності підприємств-платників такого податку та їх впливу на навколишнє середовище, забезпечують відповідальність цих підприємств-платників за негативний вплив на оточення, у якому вони функціонують, і можуть бути спрямовані на компенсацію цього впливу.

Згідно Бюджетного кодексу 20 відсотків екологічного податку (за винятком того, що справляється за утворення радіоактивних відходів) спрямовуються до Державного бюджету України, тоді як решта надходить до спеціального фонду місцевих бюджетів, з яких 25% - до "сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад", а 55% - до обласних бюджетів. Розподіл екологічного податку у попередніх роках наведений у таблиці 1.

 

Таблиця 1. – Розподіл екологічного податку між державним і місцевими бюджетами

 

Роки

Державний бюджет

Спеціальний фонд місцевих бюджетів

Всього

У т.ч. до сільських, селищних, міських бюджетів, та з 2015 р. і бюджетів об’єднаних територіальних громад

У т.ч. до обласних бюджетів

2017

20

80

25

55

2016

20

80

25

55

2015

20

80

25

55

2014

65

35

25

10

2013

53

47

33,5

13,5

2012

30

70

50

20

 

Екологічний податок має цільове призначення і, отже, має спрямовуватися саме на фінансування природоохоронних заходів. Але чи дійсно отримані кошти спрямовуються на цільові заходи? Розглянемо надходження екологічного податку та використання коштів на фінансування природоохоронних заходів в Луганській області.

У 2016 році сумарно до бюджетів разом по області сплачено екологічного податку на суму 226 157,509 тис. грн. Ця сума перевищує майже в 6 разів аналогічну суму за попередній рік: порівняно з 2015 роком екологічний податок сплачено більше на 193 552,021 тис. грн. або на 593,6%. У 2014 році областю отримано 59 416,786 тис. грн., що більше за 2015 рік, але менше у 3,8 рази суми податку за 2016 рік. Луганський обласний бюджет отримав 16 976,224 тис. грн., 22 416,2695 тис. грн., 155 483,283 тис. грн. відповідно у 2014, 2015 і 2016 роках. Співвідношення коштів, отриманих обласним бюджетом і областю загалом, зберігається згідно розподілу податку у таблиці, і наочно наведено на рисунку 1.

 

 

Рис. 1. Співвідношення суми екологічного податку, отриманої обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами Луганської області у 2014-2015 рр.

 

Найбільша сума податку сплачується за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення: 46973,586 тис. грн. у 2014 році, 25623,616 тис. грн. у 2015 році, 187988,524 тис. грн. у 2016 році. Частка на ці надходження до області взагалі становить від 79% (у 2014 і 2015 роках) до 83% (у 2016 році) від всієї суми надходжень. По надходженню саме в обласний бюджет на такі викиди приходиться від 67% (або 13 421 тис. грн. у 2014 році) до 83% (або 129 242 тис. грн. у 2016 році). Наступним за вагомістю є надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, що складає від 14% до 18% надходжень в екологічного податку до бюджетів. Ще однією статтею надходжень є надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти – від 2% до5% надходжень екологічного податку. У 2014 році до бюджету були також надходження від здійснення торгівлі та ввезення палива на митну територію України. Починаючи з 2015 року такої статті надходжень до бюджетів Луганської області вже немає.

З 2011 по 2015 рік на території Луганської області діяла Обласна програма з охорони навколишнього середовища, метою якої визначено здійснення заходів, спрямованих на "охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання і відтворення природних ресурсів". На виконання Програми передбачалось 5 424 736,693 тис. грн. на 5 років. Зокрема, у 2014 році Програмою було передбачено виконання 97 заходів на загальну суму 469 701,587 тис. грн. Станом на 1.04.2014 року фактично було профінансовано лише 18 заходів на суму 7 371,981 тис. грн., у тому числі на 120 тис. грн. за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 612 тис. грн. і 768,6 тис. грн. – відповідно за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і місцевих бюджетів, і майже 6 млн. грн. за рахунок підприємств та інших джерел. Тобто виконання Програми склало лише 1,6%. Серед профінансованих у 2014 році заходів були заходи за напрямом охорони і раціонального використання водних ресурсів на суму 4 590 тис. грн. (а саме реконструкція та будівництво очисних споруд у трьох містах Луганської області, два з яких сьогодні знаходяться на окупованій території, заміна напірного та самопливного колектору, будівництво дренажу та реконструкція насосної станції і каналізаційного колектору госпфекальних вод та інші). За напрямом охорони атмосферного повітря було здійснено лише 2 заходи на суму 885 тис. грн.: встановлення ІІІ ступеня очистки на промисловому підприємстві у м. Лисичанськ (що було здійснено достроково ще у 2012 році) та гасіння, рекультивація та озеленення породних відвалів на шахті, що зараз також знаходиться на окупованій території. Серед інших заходів 2014 року були профінансовані заходи щодо охорони та раціонального використання земель (2 заходи на суму 351 тис. грн.), природних ресурсів (заходи з озеленення міс та охорону природних рослинних ресурсів на суму 710,7 тис. грн.), відходів виробництва та побутових відходів (1 захід на суму 13 957,9 тис. грн.), оптимізації роботи з громадськістю та популяризацію екологічних знань і культури (3 заходи на суму 669 тис. грн.), впровадження інформаційної системи екологічного моніторингу (1 захід на суму 69,6 тис. грн.). На жаль, інформація стосовно подальших заходів з охорони навколишнього середовища відсутня. Департамент екології та природних ресурсів, який є відповідальним виконавцем Програми, зазначив, що у 2014-2015 роках фінансування природоохоронних заходів не здійснювалось у зв'язку із ситуацією, що склалась на Сході України, і проведенням АТО.

У 2016 році ухвалено нову Регіональну програму з охорони навколишнього середовища Луганської області на2016-2018 рік із загальним обсягом фінансування 623 777,155 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету, бюджетів обласного і районного значення, а також за кошти підприємств та інших джерел. На жаль, за 2016 рік інформація ще обробляється і не представлена Департаментом екології та природних ресурсів Луганської області на початок 2017 року.

Дещо інші дані стосовно витрачання коштів на природоохоронну діяльність містяться у Звіті про виконання місцевих бюджетів Луганської області. За даними цього Звіту є суттєві розбіжності між коштами, які затверджені місцевими радами на виконання певних заходів, і фактично виконаними заходами. Станом на 1 січня 2015 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 149 137 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом на суму 54 599,9 тис. грн. Виконано за звітний рік разом по області лише на 17 306,4 тис. грн., у тому числі обласний бюджет – 3 921,6 тис. грн. Найбільше фінансування отримали заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів – 11 215,6 тис. грн. разом по області (із запланованих 96 948,4 тис. грн), у тому числі 3 424,9 тис. грн. обласний бюджет (із запланованих 46 423,4 тис. грн.). Серед інших заходів, що отримали фінансування, є заходи щодо ліквідації іншого забруднення та інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища. На збереження природно-заповідного фонду місцевими радами кошти були затверджені, але фактично коштів виділено не було.

Станом на 1 січня 2016 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 23 042,7 тис. грн. (що на 84,5% менше порівняно з попереднім роком), у тому числі обласний бюджет – 4 728,8 тис. грн. (що становить близько 10% запланованої суми від попереднього року). Виконано заходів за звітний період, відповідно, по області – на суму 10 471,1 тис. грн., обласним бюджетом – 4 458 тис. грн. Слід звернути увагу на майже 95% виконання обласного бюджету, з якого заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів та утилізації відходів були виконані повністю.

Станом на 1 грудня 2016 року затверджено місцевими радами на звітний рік заходів на суму 53 467 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом – 37 883 тис. грн. Фактично за 11 місяців 2016 року виконано заходів разом по області на суму 4 976 тис. грн. (або 9% від запланованих), у тому числі обласним бюджетом – на суму 1 061,9 тис. грн. (або 2,8%). Слід зазначити, що відсутні дані за останній місяць 2016 року щодо витрачання коштів на природоохоронну діяльність. Проте малоймовірно, що більш ніж 90% запланованих заходів буде здійснено саме в останній місяць року.

Очевидно, що сума коштів, які витрачаються на природоохоронну діяльність, є набагато меншою за отриману суму екологічного податку. Виникає питання, куди спрямовуються ці кошти або ж вони залишаються у спеціальному фонді та чекають на своє цільове витрачання. Незважаючи на проведення АТО в регіоні, деякі промислові підприємства продовжують свою роботу і, отже, впливають на стан навколишнього середовища. Крім того, внаслідок самого проведення АТО (пожежі і обстріли) необхідні кошти на ліквідацію наслідків та проведення додаткового комплексу природоохоронних заходів. Наявність екологічних проблем області вимагають саме цільового використання коштів, отриманих від надходжень екологічного податку.

 

За матеріалами Інни Семененко, керівника Ресурсного центру зі сталого розвитку Східноукраїнського національного університета імені Володимира Даля

Стаття підготовлена Палатою податкових консультантів України в рамках реалізації субгранту проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

 


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52