Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

З гордістю повідомляюємо, що Палата податкових консультантів кропіткою роботою та командними зусиллями завершила грант ICAP Єднання.
Безмежно вдячні за можливість працювати над таким цікавим проектом.
Далі тільки більше.

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду

Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань, до яких засновники фонду не були готові. Аби попередити можливі незручності, пропонуємо алгоритм дій по ліквідації від Катерини Кошіль, юриста юридичної фірми «Такс Терра», спеціаліста із корпоративних питань.

Відомо, що правове забезпечення благодійної діяльності на сьогодні закріплено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Також не є новим те, що благодійні організації, у тому числі й благодійні фонди, набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації (державну реєстрацію проводять державні реєстратори за місцезнаходженням організації).

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ліквідація благодійної організації здійснюється в установленому законодавством порядку – відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Перед тим, як починати процедуру, ліквідаційна комісія має розуміти, що із прийняттям рішення про припинення, їх чекає довготривалий і непростий процес. Коротко викладемо алгоритм дій.

Крок 1. Прийняття рішення засновників про ліквідацію. Як правило, приймається вищим органом управління організації (збори засновників, збори учасників – відповідно до даних, вказаних у Статуті) і закріплюється Протоколом. У даному Протоколі мають бути зазначені наступні пункти:

  1. рішення про припинення діяльності;
  2. призначення ліквідаційної комісії.

Важливо вказати прізвища, імена та по-батькові членів ліквідаційної комісії, їхні паспортні дані, адреси проживання та ідентифікаційні номери. Законодавство дозволяє мати і одного ліквідатора (він є і головою ліквідаційної комісії) за певних умов, але, як правило, ліквідаційна комісія має у своєму складі 3 особи. У разі відсутності цих даних державний реєстратор має право відмовити у прийнятті даного рішення про ліквідацію.

Крок 2. Після прийняття рішення про ліквідацію (припинення) голова ліквідаційної комісії (або уповноважена ним особа) подає для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи оригінал або завірену копію такого рішення (протоколу), а також квитанцію про сплату державного мита за публікацію повідомлення про припинення підприємницької діяльності юридичної особи. Документи подаються державному реєстратору не пізніше трьох робочих днів із моменту винесення рішення, за місцем реєстрації благодійного фонду (пояснення: Розмір державного мита за публікацію повідомлення становить 51 грн. Реквізити для оплати можна зайти на сайті або на інформаційному стенді РДА).

Крок 3. Після цього державний реєстратор самостійно вносить інформацію до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи (благодійного фонду) в день прийняття перелічених вище документів.

Крок 4. Державний реєстратор, після прийняття документів і внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи, зобов’язаний опублікувати повідомлення про таке рішення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації («Бюлетень державної реєстрації») протягом десяти робочих днів.

Крок 5. Із дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи, ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені Цивільним кодексом строки (як правило, не менше 2 місяців та не більше 6 місяців).

Також на цьому етапі ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи. Даний порядок передбачений пп. 20.4 розд. 20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою правління Національного Банку України від 12.11.2003 р. № 492.

Крок 6. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та, відповідно до законодавства про працю, здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

Крок 7. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язані подати до Міндходів (на етапі реформування ще й до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування) звітність за останній звітний період разом зі всією первинною документацією. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Пояснення: Звертаємо увагу на те, що хоч в Законі № 755-IV прописане повідомлення зазначених органів про ліквідацію, але Ліквідаційній комісії слід самостійно звернутися до даних органів стосовно здійснення непланових перевірок у зв’язку із ліквідацією, оскільки це пришвидшить процес процедури ліквідації.

Найбільше часу займає перевірка податковими органами, які не завжди здійснюють її у визначений строк. Тому слід завчасно готуватися і домовлятися із податковими органами про здійснення перевірки, оскільки без їхніх довідок про відсутність заборгованості перед бюджетами реєстратор не в праві брати у платника податків документи і ставити відмітку про припинення юридичної особи.

Крок 8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс, відповідно до законодавства, затверджується учасниками юридичної особи (у нашому випадку саме ними) або судом чи органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи. Останні два варіанти застосовуються при умові, що рішення про ліквідацію благодійної організації не було добровільним.

Крок 9. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

Пояснення: Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Крок 10. Активи, що залишаються під час ліквідації юридичної особи (благодійної організації) після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

Крок 11. Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам. На практиці дана процедура вимагає певних витрат – залежно від кількості документів по благодійній організації (особливо тих, які пов’язані із нарахуванням заробітної плати усім працівникам за період існування організації).

Пояснення: Це є важливим моментом, оскільки у відповідності до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 р. № 578/5, найдовше зберігається документація по кадрам. Зокрема, максимальний строк зберігання кадрової документації становить 75 років.

Крок 12. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

Такими документами є:

  • заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією; (Форма № 7). Важливо: (якщо документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України). довідка відповідного органу Державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
  • довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування. Важливо: (Відповідно до змін в законодавстві перевірку правильності сплати ЄСВ на даний момент проводить державна податкова інспекція а ПФУ лише видає довідку про відсутність заборгованості на підставі довідки виданої ДПІ ГУ Міндходів). довідка архівної установи про прийняття документів, які, відповідно до закону, підлягають довгостроковому зберіганню.

Після подачі вищевказаних документів державний реєстратор проводить припинення юридичної особи в результаті її ліквідації в строк, що не повинен перевищувати один робочий день і видає голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Із вказаного зрозуміло, що здійснення ліквідації благодійної організації є досить кропіткою роботою, ніж це може здаватися спочатку, й зазначена ліквідація має свої особливості та процеси.

Якщо аналізувати витратну частину, то на сьогодні вартість зовнішніх послуг по ліквідації благодійних фондів може коливатися від 2500 грн. до 4500 грн. (без врахування витрат на архівну установу), а строки – від 2 до 8 місяців (залежно від швидкості перевірки).

Вважаємо, що не варто боятися ні процедури, ні часу, ні витрат, і пам’ятати таку постійно важливу істину, як «є час збирати каміння і час його розкидати».

Катерина Кошіль, юрист ЮФ «Такс Терра», член Палати податкових консультантів України

Використано матеріали ресурсу Gurt.org.ua


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52